× หน้าหลัก ข่าวสาร ข้อมูลเกม เติม RUBY เติม CODE แฟนเพจ appstore googleplay

ข้อมูลเกม (Game Info)

Story Play

Star Street

Battle Play

Star Contest

Avatar Shop

Battle Play

สร้างห้องประลองฝีมือกับเพื่อนๆ ทั้งแบบทีม แบบเดี่ยว และเต้นคู่แบบคู่รัก

การเล่นในโหมด Battle Play จะเป็นการแข่งกับผู้เล่นคนอื่นๆโดยกติกาคือจะมีเวลานับถอยหลัง เมื่อหมดเวลา อันดับ

Dance Battle

สามารถแข่งกับผู้เล่นอื่นได้ มากสุดถึง 6คนโดยจะแบ่งเป็นทีม หรือ ไม่มีทีมก็ได้

Couple Dance

การจับคู่ (ชายและหญิง) เพื่อเต้นคู่กัน และเอาคะแนนที่ได้ของทั้ง2มารวมกัน และจะนำผลรวมคะแนนไปเปรียบเทียบกับคู่อื่นที่เต้นพร้อมกัน เพื่อหาคู่ที่ได้คะแนนสูงสุด เป็นคู่ที่ชนะ

※ เมื่อเต้นจบ ทั้งคู่จะได้ค่าความสัมพันธ์เพิ่มขึ้น